top of page

O KLUBIE

Głównym obszarem działalności, jakim zajmuje się Klub Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej jest promocja dziedzictwa kulturowego Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej oraz organizowanie różnorodnych form edukacji archeologicznej, skierowanej do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

Archeologia to niezwykle ciekawa dziedzina nauki, która może być traktowana także w kategoriach przygody i pasji, dlatego chcemy zapewnić osobom zainteresowanym dostęp do wiedzy nt. archeologii regionu, który został kiedyś nie bez przyczyny nazwany „archeologicznym rajem”.

 

Ważnym celem, jaki chcemy osiągnąć, jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony dziedzictwa archeologicznego tak, by zachować je, na ile to możliwe, dla przyszłych pokoleń. Ochrona ta może być skuteczna tylko przy współpracy obywateli – mieszkańców naszego regionu i inwestorów prac ziemnych.

 

PAMIĘTAJ!

Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Sandomierskiej jest naszym wspólnym dobrem.

CO ZROBILIŚMY

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Sandomierzu

ul. Słowackiego 17, 27-600 Sandomierz

2016

II Konferencja Przyjaciół Archeologii

wspólnie z KNSA (Lublin)

Koło Naukowe Studentów Archeologii

UMCS w Lublinie

Strona na FB

Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków "Sakwa"

www.sakwa.org

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat "Krzemionki"

www.krzemionki.pl

2014-2015

Badania ratownicze w Zawichoście-Podgórzu

we współpracy z Muzeum Okr. w Sandomierzu

2015

I Konferencja Przyjaciół Archeologii

wspólnie z KNSA (Lublin)

"Labrys" Urszula Jedynak. Badania i nadzory archeologiczne

www.archeolabrys.pl

Krzysztof Piotrowski. Złotnictwo

i rekonstrukcje historyczne - projektant

Strona na FB

2014

"Wielka przeszłość małej krainy, czyli dawno, dawno temu w gminie Samborzec"

projekt edukacyjny (gmina Samborzec)

Pracownia archeologiczna "Trzy Epoki" Monika Bajka - badania, nadzory, warsztaty

www.trzyepoki.pl

bottom of page